Varianter af Baltisk rav

Baltisk rav – ens og forskelligt

Alt rav vi finder i Danmark er Baltisk rav. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at alt rav fra Danmark ser ens ud – Tværtimod, så findes der mange forskellige varianter af baltisk rav. Der findes mange faktorer, der på forskellig måde har indflydelse på ravets nutidige udseende. Mængden af luftpartikler i ravet og graden af ravets erodering, er nogle faktorer. Mængde og type af debris (planterester) ravet indeholder, er en tredje faktor. Rav er således ikke begrænset til, at være den lyse cognacfarvede lette sten, som mange stereotypt kan komme til at betragte det som. Der findes forskellige, ikke videnskabeligt bestemte, type benævnelser af rav, der anvendes i daglig tale, som en uformel måde at kategorisere det baltiske rav. De individuelle rav varianter, har sine egne særlige kendetegn og er smukke, skønne og udtryksfulde på hver sin unikke måde.

Rav varianternes navne

De forskellige varianter af Baltisk rav, er, som nævnt, ikke nødvendigvis videnskabelig funderede definitioner. Det er snarere en slags navngivning af rav varianterne, der bygger på den måde, hvorpå de forskellige varianter af det baltiske rav adskiller sig fra hinanden. I daglig tale om rav, sker det hyppigt at det fælles sprog vi udvikler, er årsag til misforståelser og fejlfortolkninger omkring ravet. På denne side vil jeg forsøge at præsentere forskellige varianter af baltisk rav med navne, jeg har lært knytter sig til de forskellige varianter, og som, i så høj grad som muligt, har forklarings kraft i forhold til ravets særlige udtryk og kendetegn.

Foto af rav varianterne

Herunder er min egen korte fremstilling af nogle af de karakteristika hvert enkelt variant af rav har. I fremstillingen vil jeg prøve at fremvise fotos, der repræsenterer ravet i så høj grad som muligt. Dette både i dets bearbejdede og ikke bearbejde form. På den måde håber jeg at det følgende afsnit kan tjene flere funktioner. Det kan være guideline til at præcisere, hvad man skal kigge efter når man leder efter rav ved strandene. Før og efter billeder kan være med til at illustrere nogle karakteristika ved nogle af rav varianter. Jeg håber samtidig det kan bidrage til at minimere misforståelser og endelig kan guiden benyttes til en øget forståelse af ravet udseende i Ravsnedkerens smykker og øvrige kunsthåndværk.

mælkerav – hvidt baltisk rav
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Mælkerav-300x300.jpg
Mælkerav

En af de specielle varianter af baltisk rav er Mælkerav. Mælkerav er kendetegnet ved en ofte meget hvid farve. Ravet er typisk helfarvet. Både farve og den manglende klarhed, skyldes en meget stor mængde af mikroskopiske luftpartikler i ravet.

blodrav – Rødt baltisk rav
Blodrav

Blodrav er kendetegnet ved en meget mørk rød farve. I ravets rå form er den klare røde farve ofte mindre tydelig, men ved gennemlysning eller efter polering er den blodrøde farve ofte meget markant. Ved slibning er der risiko for, at en del farven forsvinder og ravet bliver mere lys brunlig i farven


LYST DEBRIS RAV – Højkoncentreret stort debris rav
Rav med høj koncentration af stort debris

Denne rav variant er kendetegnet ved at have en høj koncentration af stort debris (planterester) indlejret. Fejlagtigt kaldes denne variant af baltisk rav med jævne mellemrum”grønt rav”. Der findes typer af rav fra andre dele af verden, som har en ægte grøn farve, som følge af kemiske sammensætninger i ravet. Der findes imidlertid ikke baltisk rav, som er ægte grønt. Denne rav variant kan fremstå grønlig som følge af en optisk illusion fra de indlejrede planterester fra fortiden i ravet,


MØRKT DEBRIS RAV – Højkoncentreret småt debris rav
Rav med høj koncentration af småt debris

Ligesom med lyst debris rav, er denne mørke rav variant kendetegnet ved at have en meget høj koncentration af debris (planterester) indlejret. Ravet har som følge af den høje koncentration af små planterester ofte en meget mørk farve, til tider næsten sort. Af de baltiske rav variationer er dette den mest mørke, det vil imidlertid stadig være forkert at kalde variationen sort rav, da det udelukkende er den høje koncentration af meget småt botanik der får ravet til at fremstå mørkt. Ofte vil det være tydeligt når ravet har områder både med og uden debris.


RAV MED SKYER
Rav med skyer

Rav skyer er små mønstre der opstår i ravet, når dele af ravet adskiller sig fra andre dele ved at have markant større mængde af mikroskopiske luftpartikler indlejret, og derfor bliver hvide (se beskrivelse af mælkerav). På den måde kan der opstå flotte farveskifte i ravet, som giver interessante og flotte mønstre eller fine rav skyer.


LEOPARD RAV
Leopard rav

Leopard rav er en nyere betegnelse for en af varianterne af baltisk rav med varierende farver. Navnet er opstået fordi denne rav variant ofte har flotte mønstre i forskellige brunlige og gullige nuancer, som kan give associationer til mønstret i leopardens pels.


ERODERET RAV
Eroderet rav 

Eroderet rav er som sådan ikke en variant af baltisk rav i sig selv. Derimod er det alle varianter af baltisk rav, der over tid er eroderet i overfladen og dermed fremstår mat, ruflet og uskønt, ofte som følge af at ravet har været udsat for ilt og lys. Rav fundet på marker eller som er udskyllet fra land kan ofte se sådan ud. Ofte vil man dog opleve at når den grimme overflade slibes væk, kan ravet indeni være smukt og intakt, fordi eroderingen ikke er nået så langt ind i ravet.


RAV MED INKLUSIONER
Rav inklusion – Copyright Anders Leth Damgaard

Rav med inklusioner, er rav, hvor dyr fra fortiden er indlejret i ravet. For millioner af år siden er en myg, en larve, en bille eller et helt andet dyr blevet fanget i klæbrig harpiks, hvor de forgæves har kæmpet for sit liv. ca. 40-50 millioner år senere kan man, som et vindue til fortiden, nu se tredimensionelle afstøbninger af disse væsener i det fantastiske rav.

Foto er et privatfoto der venligst er udlånt af en af Danmarks absolut førende rav eksperter Anders Leth Damgaard.


RAV DRÅBER
Rav dråber

Som overskriften fortæller, findes der dråber af rav. Sådanne dråber er levn fra fortiden, hvor rav er dryppet ned fra en skade på et træ, og siden er hærdet i den form som rav dråben havde for millioner af år siden. Ravdråber er et eksempel på hvordan varianter af baltisk rav kan være direkte eller indirekte afspejlinger af den natur det har befundet sig i for millioner af år siden.

Lange rav dråber
Knækkede lange rav dråber

Ligesom de foregående rav dråber, så finder man indimellem afknækkede lange rav dråber. Når en dråbe tilbage i ur tiden har hængt fra et træ, er stivnet og efterfølgende faldet ned, så er begge ender knækket af og den ser ud som disse. Disse ravstykkers tilblivelse, betyder samtidig, at der er virkelig gode chancer for at finde insekter i dem – de har simpelthen hængt som fluepapir i ravskoven. Når man betragter dem fra enderne, vil man ofte kunne se hvordan de er lagdelte. Der har altså være flere lag harpiks, der er løbet uden om dem og skabt en tyk dråbe.


RAV MED PYRIT
Rav med pyrit

Indimellem finder man rav som er fyldt med mineralet pyrit (svovlkis eller narreguld). Pyrit er en en blanding af jern og svovl. Ofte ser man pyrit på ravets overflade, hvor det kan give et indtryk af en guld belægning. Andre gange kan større koncentrationer af pyrit have udviklet sig ind i sprækker og revner i ravet.


RAV MED RURER
Rav med rurer

Som nævnt tidligere bærer flere varianter af baltisk rav præg af det miljø det har befundet sig i. Ude i havet, opleves det jævnligt at rurer af forskellig art, finder et stykke rav, og klamrer sig fast til stykket. Præcis ligesom en stolt ravjæger gør det, når han har været heldig. Rurernes tilstedeværelse på rav giver ikke blot et interessant indblik i hvor ravet har befundet sig inden det blev fundet, det giver også nogle ravstykker ekstra karakter. På samme måde som man kan finde rav med rurer, kan man også finde ravstykker, der er bevokset med tang eller alger.

Danefæ rav
Rav elgen - Copyright Torben Toft Heidelbach
Rav elgen – Copyright Torben Toft Heidelbach

Nogle varianter af baltisk rav, har ikke sine kendetegn fra naturens side. Forarbejdet rav med kulturhistorisk og videnskabelig værdi, der findes i naturen, er danefæ. I Danmark sker det med jævne mellemrum, at der findes rav, der er forarbejdet i oldtiden og frem til vikingetiden. Knapper, amuletter, smykker og figurer af dyr, er eksempler på Danefæ fundet i Danmark. Rav af denne type er omfattet loven om Danefæ og skal derfor indleveres til museer.

Foto er privat foto, der venligst er udlånt af Torben Toft Heidelbach. Torben gjorde i december 2015, danmarks historiens måske største fund af Danefæ rav, da han fandt rav elgen på billedet på Næsby strand. Rav elgen er nu videreleveret til nationalmuseet